De Fijne Hond - De Gedragstherapeut voor jou en je hond

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacywet binnen de Europese Unie geeft burgers meer controle over hun persoonsgegevens. In Nederland spreken we over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Fijne Hond is volgens de AVG  de verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

De Fijne Hond gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt De Fijne Hond passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens

Diverse persoonsgegevens van je kunnen verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie van De Fijne Hond en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten en privétrainingen.

 Daarnaast worden je gegevens voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor dienstverlening (verslaglegging van consulten, privétrainingen en communicatie met jou);
  • voor de financiële administratie;
  •  om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
  • Voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die De Fijne Hond nodig heeft voor de belastingaangifte.
  • Er vindt geen verwerking van je gegevens plaats voor andere doeleinden.
  • De Fijne Hond is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
  • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Als klant heb je de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
  • Het recht op inzage van je door mij bewaarde gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie van je gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.


E-mailen
Bellen
Map
Info