De Fijne Hond - De Gedragstherapeut voor jou en je hond

Algemene voorwaarden

 1. De Fijne Hond verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch Gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
 2. Het advies c.q. de behandeling leiden niet tot aansprakelijkheid van De Fijne Hond. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek;
 3. De Fijne Hond kan geen garantie geven op de uitkomst van de geadviseerde therapie.
  De Fijne Hond heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;
 4. Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
 5. De Fijne Hond behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;
 6. Alle door De Fijne hond schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt, tenzij deze goedkeuring geeft voor verstrekking aan bijvoorbeeld dierenarts; Tevens kan gevraagd worden om de casus te mogen gebruiken voor trainingsdoeleinden;
 7. Indien door ziekte van De Fijne Hond een afspraak moet worden verzet, kan geen aanspraak op een vergoeding worden gemaakt;
 8. Betaling met betrekking tot een consult vindt plaats contant tijdens het consult of via de bank binnen een week na het consult c.q. les. De Fijne Hond behoudt zich het recht voor het adviesplan pas na ontvangst van de betaling te verstrekken;
 9. De Fijne Hond verplicht zich het adviesplan uiterlijk één week na ontvangst betaling per e-mail te verstrekken.

E-mailen
Bellen
Map
Info