De Fijne Hond - De Gedragstherapeut voor jou en je hond

Over De Fijne Hond

De band tussen mens en hond

De band tussen hond en mens is een bijzondere en gaat al minimaal 15.000 jaren terug. Uit onderzoek blijkt zelfs dat honden de emoties van hun baasje kunnen lezen. Honden zijn in staat om zelfs de meest subtiele signalen van mensen op te vangen! 

Maar wat te doen als de band tussen jou en je hond niet helemaal probleemloos verloopt?

Probleemgedrag

Hiervoor geldt wel: wat de ene hondeneigenaar niet als probleem(gedrag) van zijn hond ervaart, kan voor de andere hondeneigenaar wel een groot probleem (gedrag) zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn: trekken aan de lijn, niet zindelijk zijn, uitvallen naar andere honden etc. Veel probleemgedrag ontstaat uit natuurlijk hondengedrag. Het gedrag kan bijvoorbeeld zijn ontstaan vanuit rasspecifiek gedrag (overmatig blaffen, te waaks of vanuit drijfgedrag achter auto's aangaan), maar kan ook door medische redenen (60-70% van de gedragsproblemen bij honden ontstaan of zijn ontstaan door pijn), door slechte socialisatie, gebrekkige opvoeding, traumatische ervaring zijn ontstaan waarna het gedrag van de hond zich ontwikkeld heeft tot probleemgedrag. Het probleemgedrag kan de band tussen jou en je hond zodanig verstoren dat het belangrijk is om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. 

Daarnaast is het noodzakelijk om, als het gedrag van de hond gevaar oplevert voor de omgeving,  direct hulp in te roepen van een gecertifieerde gedragstherapeut voor honden. 

Mijn begeleiding

Een hond vertoont, zoals hierboven is beschreven, niet 'zomaar' ongewenst gedrag en om deze reden werk ik niet met (fysieke) correcties. Correcties kunnen je hond niet helpen bij emoties zoals angst, agressie, onzekerheid en pijn maar zullen de angst en spanning alleen maar verergeren. Bij correcties is soms een tijdelijke 'verbetering' zichtbaar omdat je hond je reactie niet prettig vindt. Maar als je na een langere periode terugkijkt dan zal je merken dat er niets in positieve zin is veranderd en dat je zelfs mogelijk moet dreigen met correcties. Door correcties kan je het probleemgedrag verschuiven of zelfs verergeren en voelt je hond zich steeds onveiliger waardoor het welzijn van je hond in het geding kan komen.

Met de juiste begeleiding worden jij en je hond weer de beste maatjes. Deze begeleiding kan ik je bieden, ik geloof in een aanpak die is gebaseerd op samenwerking en beloning. 

Mijn missie

Het is mijn missie om mensen en hun hond weer te verbinden door probleemgedrag zo veel als mogelijk om te buigen naar gewenst gedrag of om je te leren het probleemgedrag te managen.


Een interessant artikel op doggo.nl: 'Alles al geprobeerd maar het probleem bij mijn hond is er nog steeds':  

https://www.doggo.nl/artikelen/probleemgedrag/alles-al-geprobeerd-maar-het-probleem-bij-mijn-hond-is-er-nog-steeds/