De Fijne Hond - De Gedragstherapeut voor jou en je hond

De band tussen mens en hond

De band tussen hond en mens is een bijzondere en gaat al minimaal 15.000 jaren terug. Uit onderzoek blijkt zelfs dat honden de emoties van hun baasje kunnen lezen. Honden zijn in staat om zelfs de meest subtiele signalen van mensen op te vangen! 

Maar wat te doen als de band tussen jou en je hond niet helemaal probleemloos verloopt?

Probleemgedrag

Hiervoor geldt: wat de ene hondeneigenaar niet als probleem(gedrag) van zijn hond ervaart, kan voor de andere hondeneigenaar wel een groot probleem (gedrag) zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn: trekken aan de lijn, niet zindelijk zijn, uitvallen naar andere honden, puppy bijtgedrag, agressie naar bezoek, naar onbekende mensen etc. Veel probleemgedrag ontstaat vanuit natuurlijk hondengedrag. Het gedrag kan bijvoorbeeld zijn ontstaan vanuit rasspecifiek gedrag (overmatig blaffen, te waaks, of vanuit drijfgedrag achter auto's aangaan). Maar ook kan probleemgedrag zijn ontstaan door medische redenen (60-70% van de gedragsproblemen bij honden zijn ontstaan door pijn), door slechte socialisatie, gebrekkige opvoeding, verveling of een traumatische ervaring. 

Hoe langer de hond zijn (probleem)gedrag kan uitvoeren, hoe lastiger het wordt om zijn gedrag weer om te buigen naar gewenst gedrag. Het gedrag is er als het ware in gesleten.

Wat (niet) te doen bij probleemgedrag?

Een hond vertoont, zoals hierboven is beschreven, niet 'zomaar' ongewenst gedrag en om deze reden werk ik niet met fysieke correcties. Correcties kunnen je hond niet helpen bij emoties zoals angst, agressie, onzekerheid en pijn maar zullen de angst en spanning alleen maar verergeren. Bij correcties is soms een tijdelijke 'verbetering' zichtbaar omdat je hond je reactie niet prettig vindt. Maar als je na een langere periode terugkijkt dan zal je merken dat er niets in positieve zin is veranderd en dat je zelfs mogelijk moet dreigen met correcties. Door (fysieke) correcties kan je het probleemgedrag verschuiven of zelfs verergeren, de band met je hond kan verslechteren en je hond kan zich steeds onveiliger voelen waardoor het welzijn van je hond (en van jou) in het geding kan komen. 

Ik hanteer dus een positieve manier van opvoeden/trainen. Het gewenste gedrag belonen. Maar dat betekent niet dat het niet gewenste gedrag altijd genegeerd wordt zoals vaak gedacht wordt. Het is heel belangrijk dat een hond regels leert en begrensd wordt. 

Het is mijn missie om jou en je hond weer te verbinden door probleemgedrag zo veel als mogelijk om te buigen naar gewenst gedrag of om je te leren op een fijne en acceptabele wijze het probleemgedrag van je hond te kunnen managen.
 

E-mailen
Bellen
Map
Info